Kontakt.


Svenskt Vatten AB

Box 14057
167 14 BROMMA
Tel: 08-506 002 00
Fax: 08-506 002 10
Allmänt: svensktvatten@svensktvatten.se
Support: vass@svensktvatten.se
Taxestatistik Magnus Montelius Anne Adrup
Driftstatistik Anne Adrup Hans Bäckman
Revaq Anna Vestling Anders Finnson
Biogas Lena Jonsson Anders Finnson
Hållbarhetsindex Magnus Montelius Anne Adrup
Vattenverk Gisela Holm Gullvy Hdenberg
Reningsverk Peter Balmér Anders Finnson
Rörnät Anne Adrup Hans Bäckman