Välkommen till VASS

VASS är Svenskt Vattens Statistik System där man samlar information om de olika VA-organistationerna runt om i Sverige. Här finns möjlighet att jämföra sin egen verksamhet med andras och se vad man gör bra och vad man kan förbättra.

I VASS kan du svara på våra undersökningar för kommunen och anläggningar, hämta hem data för egna analyser eller ladda hem färdiga statistikrapporter.

Inloggning » Läs mer på Svenskt Vattens hemsida »