Kontakt.


Svenskt Vatten AB

Box 14057
167 14 BROMMA
Tel: 08-506 002 00
Fax: 08-506 002 10
Allmänt: svensktvatten@svensktvatten.se
Support: vass@svensktvatten.se
Taxestatistik Magnus Bäckström
Driftstatistik Magnus Bäckström
Revaq Anna Vestling Anders Finnson
Biogas Lena Jonsson Anders Finnson
Hållbarhetsindex Magnus Bäckström Gilbert Svensson
Vattenverk Magnus Bäckström
Reningsverk Peter Balmér Anders Finnson
Rörnät Magnus Bäckström